Se video fra hendelsen øverst i artikkelen.

ARENDAL: Lyngdølen kidnappet 3. oktober i fjor en vekter ved Sørlandsparken, truet ham med pistol, og overtok vekterens bil. Underveis ble vekteren truet til å ta ut penger fra en minibank, og fylle bensin på bilen. Enda en person ble truet inn i bilen ved Sørlandsparken, før kjøreturen fortsatte til Lillesand. Her overtok en annen mann bilen. Etter hvert ble de to kidnappende mennene sluppet fri.

34-åringen overtok en ny bil sammen med en venninne. En politipatrulje oppdaget bilen, men bilforfølgelsen endte med at 34-åringen klarte å stikke fra politiet.

Voldtok kvinne

Den domfelte mannen fra Lyngdal og venninnen tok inn i et tilfeldig hus i Holvika i Grimstad. Der bodde det en yngre utenlandsk kvinne. Hun ble utsatt for grove trusler og vold. Kvinnen ble også utsatt for en ikke seksuelt betinget voldtekt.

Etter at kvinnen var blitt mishandlet i to timer klarte hun å stikke fra, og møtte en politibil. Senere kom den domfelte kjørende sammen med venninnen, og bevæpnet politi startet forfølgelse. Denne forfølgelsen endte med at 34-åringen kjørte inn i en husvegg i Grimstad sentrum. Her ble han skutt i beinet av politiet da han forsøkte å stikke fra.

Mente forvaring var for strengt

Kristiansand tingrett dømte 34-åringen til seks års forvaring med en minstetid på fire år. I tillegg ble han dømt til å betale oppreisningserstatning til kvinnen som ble utsatt for vold med 200.000 og 75.000 kroner til vekteren. Han anket dommen til lagmannsretten, og mente at forvaring var en for streng straff.

Det er Agder lagmannsrett ikke enig i. De tre dommerne, lagmann Reidun Wallevik samt lagdommerne Per Christian Aartun og Erik Holth, fastholder at forvaring er en riktig straff.

Mener gjentakelsesfaren er høy

En av betingelsene for å idømme forvaring er faren for at domfelte kan begå nye, straffbare handlinger. Lagmannsretten har pekt på at 34-åringen er domfelt 16 ganger fra han var 18 år gammel. Retten uttaler blant annet at «den langvarige historikken, de svært alvorlige lovbruddene han nå er dømt for, sammenholdt med små utsikter til bedring av tiltaltes rusbruk, gjør at lagmannsretten finner at det ligger en reell fare for at han på ny vil utføre alvorlige lovbrudd».

Retten skriver videre:

«Lagmannsretten har elles merket seg at tiltalte i en periode holdt seg borte fra rus i 22 måneder, i en annen periode åtte måneder, uten at dette fikk noen varig konsekvens for den rusrelaterte kriminaliteten hans.

Lagmannsretten vil videre peke på historikken og utviklingen i hans kriminelle adferd, som kulminerte med voldshandlingene 3. oktober 2010. Det er av forsvarer fremholdt at tiltalte har nettverk i form av familie, nær venninne og gode utsikter til arbeid, samt at han nå har fått en alvorlig vekker.

Lagmannsretten vil peke på at dette nettverket har vært der hele tiden, uten at det har kunnet medvirke til at han varig har kunnet holdt seg unna rus og kriminalitet. Både en av arbeidsgiverne hans og venninnen hans har under sine forklaringer for lagmannsretten uttalt at når tiltalte begynner å ruse seg, holder han seg borte fra arbeidet sitt og nettverket ellers. Venninnen hans hadde således kort tid før hendelsen i oktober 2010, sett lite til ham.

Hensynet til vern av samfunnet vil på denne bakgrunn måtta gå foran tiltaltes interesse i å få en tidsavgrenset fengselsstraff».

Se bildegalleri fra politijakten i Grimstad her: