Forkastet anke etter forvaringsdom

Agder lagmannsrett har forkastet anken fra en 34 år gammel mann fra Lyngdal som ble dømt til seks års forvaring for kidnapping, trusler, vold og voldtekt.