- Folk bør vurdere å legge om til vinterdekk

Glatte veier har ført til to uhell i dag, også i morgen kan det være glatte veier.