• GLEDE: - Stor stemning, rapporterer blomsterkunde Eli Sagedal og torvselger Tormod Olsen, etter at politikerne likevel sa ja til den tradisjonelle blomstervogna. FOTO: Birgitte Klækken

Kommunen tverrvender for torvhandlere

Onsdag formiddag annullerte formannskapet i Kristiansand kommunalutvalgets vedtak om nye krav for torvhandlerne.