• 16 av 150 mulige har søkt og fått kontantstøtte i Søgne. Også kommunene Lindesnes, Kristiansand og Mandal har valgt å innføre prøveordning med kommunal kontantstøtte fra 1. august til barn mellom to og tre år. FOTO: Illustrasjonsfoto (Scanpix)

16 barn mottar kontantstøtte i Søgne

Av et årskull på rundt 150 barn, er det 16 mottakere av kontantstøtte i Søgne. Politikerne strides om antallet er høyt eller lavt.