• SJEKKER LISTEN: KrFs gruppeleder i bystyret, Arvid Omdal, sender et blikk mot storskjermen som viser at Hans Fredrik Grøvan er lokallagets kandidat til Stortingsvalget 2013. Møtet fant sted i Kristiansand rådhus og 86 medlemmer møtte for å avgi sin stemme. FOTO: Tore Andr Baardsen

- Vi har hatt bedre kontakt med Peter Gitmark (H) og Kjell Ingolf Ropstad enn Dagrun Eriksen i enkelte viktige saker

KrFs gruppeleder i bystyret, Arvid Omdal, sier manglende kontakt med landsdelen, liten vilje til å fremme lokalpartiets politiske syn og uklarhet i regjeringsspørsmålet er årsakene til at Dagrun Eriksen ble vraket i Kristiansand KrF.