• SKRIN: Ragnhild Borø Svaland og tvillingene Tyra og Frida Aamlid fikk sledeskyss i det sure snøværet. Med seg hadde de det verdifulle skrinet, som skal mures inn i grunnmuren til det kombinerte barnehage- og museumsbygget på Tveide. Et ærefullt oppdrag for to treåringer. FOTO: Helge Corneliussen

Tidenes førjulsgave på Tveide

I snøværet fraktet tvillingene Tyra og Frida Aamlid (3) et forseglet skrin på slede. I skrinet lå barnehagens yndlingsleke, en liten plastelg.