Lærerne guider for lite

Nesten 40 prosent av ungdomskoleelevene i Vennesla svarer at lærerne kun to til fire ganger i halvåret sier noe om hva eleven skal gjøre for å bli bedre på skolen.