Jentene gjør mest hjemme

Matlaging, rengjøring og annet husarbeid fordeles skjevt. Allerede i tiårsalder finner forskerne store forskjeller i arbeidsbyrden hos gutter og jenter på Sørlandet. Jentene oppgir å jobbe mer, og opplever høyere forventninger.