• TILSTEDEVÆRELSE: - Det er ikke riktig at det ikke er drivstofftilbud i Kristiansand havn, vi sitter på framtidas løsningen her, sier terminalleder Åge Førland (t.h.) ved Statoil-anlegget på Kolsdalsodden. Bak ham står informasjonssjef Pål Heldaas i Statoil Norge (t.v.) og fagsjef Paal Otto Heistein i Statoil Fuel & Retail. FOTO: Amund Hestsveen

- Akkurat nå går den planlagte kaikanten tvers gjennom denne tanken

Statoil jobber hardt for å beholde tankanlegget i Kristiansand. Men det er trangt om plassen i Kolsdalsbukta, der havna planlegger ny containerkai.