• Etterlyser private aktører: Tor S Utsogn (Frp), Hans Otto Lund (H) og Jørgen Kristiansen (KrF) ønsker et større mangfold av skolefritidsordninger, og oppfordrer private aktører til å starte slike tilbud. FOTO: Jon Anders Skau

Ber menigheter starte sfo

Den borgerlige koalisjonen oppfordrer private, frivillige og menigheter til å drive skolefritidsordninger. Det skal gi større valgfrihet.