• LEDERBYTTE: Dramatikken ble avlyst og Johan Gjønnes Nilsen overtok som ventet ledervervet i Kristiansand Unge Høyre etter Helene Knudsen på årsmøtet torsdag kveldø FOTO: odd-inge r nning uleberg

Unge Grundekjøn trakk seg

Det lå an til dramatisk kampvotering om ledervervet i Kristiansand Unge Høyre. Men i siste øyeblikk trakk Caroline Grundekjøn seg.