• MÅ LEGGES NED: Den økonomiske krisen i Lindesnes gjør at kommunen trolig må legge ned Vigmostad skole. FOTO: Jarle R. Martinsen

Tvinges trolig til å innføre eiendomsskatt

Rådmannen i Lindesnes mener kommunen er tvunget til å innføre eiendomsskatt, samt nedleggelse av en skole og et eldresenter.