– Egne soner for tiggere– eller jag dem vekk

– La tiggerne få egne soner i Markens. Går de utenfor disse, så skal de jages vekk.