AGDER: – Det har ikke vært noen dødsulykker i Agder-fylkene i juni og juli. Sånn sett er vi veldig fornøyd med sommeren, forteller distriktsleder Øystein Krogstad i Utrykningspolitiet i Rogaland og Agder.

Han har gjort opp regnestykket for årets to sommermåneder. Til sammen har hans tjenestemenn kontrollert 9505 Agder-bilister i juni og juli.

– Først og fremst har vi hatt fokus på fart og adferd i trafikken, forteller Krogstad.

Sivil motorsykkel

UP på Sørlandet har i år som i fjor hatt en sivil motorsykkel på patrulje langs motorveiene. Denne har sørget for å hanke inn de verste fartsynderne på E 18. I løpet av sommeren har betjenten på denne sykkelen stoppet biler ukentlig i hastigheter mellom 160 og 180 kilometer i timen på E 18 i Aust-Agder.

– Den sivile sykkelen er et kjempevåpen mot de verste fartssynderne, sier UP-sjefen.

Dette redskapet har bidratt til at 64 sjåfører har mistet førerkortet sitt i sommer.

– 64 førerkortbeslag er et høyt og lite hyggelig tall. De som kjører så fort at de mister førerkortet er en fare for seg selv og andre. Det er også helt bevisst, når du ligger så høyt over fartsgrensen. Disse må lukes ut fra trafikken, sier Krogstad.

Åtte milioner kroner

Politiet i Agder kan også kvittere for 389 gebyrer(hovedsakelig for manglende beltebruk) og 1324 forenklede forelegg. Ni personer er tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Grovt regnet har sommertrafikantene på Sørlandet bidratt med bortimot åtte millioner kroner til statskassa. I tillegg til alt som sankes inn gjennom fotobokser.

– Finansminister Sigbjørn Johnsen kan nok gni seg godt i hendene av dette her. Men dette er ikke noe regnestykke vi setter opp og heller ikke noe vi har fokus på, bedyrer Krogstad.