Forgjeves anke etter nattlig vold

Agder lagmannsrett forkastet helt og holdent anken fra en 24 år gammel mann som i tingretten ble dømt for å ha skallet til en annen i matkø.