• Nokas-dømte Erling Havnå ble nektet permisjon itl å dra på en vennefest i Oslo. FOTO: ARKIVFOTO.

Havnå ble nektet feste-permisjon

Nokas-dømte Erling Havnå fra Arendal, fikk nei til permisjon fra Åna fengsel for å dra på vennefest.