• FAGDIREKTØR Per Engstrand mener ordningen med kvotering av leger er gått ut på dato.FOTO: REIDAR KOLLSTAD FOTO: Reidar Kollstad

Nasjonalt sykehusopprør mot helseministeren

Alle fire helseregionene i Norge gjør opprør mot statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen og den statlige ordningen med regulering av legestillinger