Fant oljetilsølt svane på Spangereid

Statens Naturoppsyn skal søke videre etter oljesøl i Aust-Agder