• PÅ BANEN: Beboere langs Ålefjærveien har begynt å engasjere seg. De klager på dagens trafikkstøy og mener sikkerheten til myke trafikanter er for dårlig. Her er Martin Stig Malmbekk (t.v.) og Tormod Langeland i samtale. FOTO: Frode Lindblom

- Ålefjærveien er en krøttersti

KrFs Daniel Bakken forstår at beboere langs Ålefjærveien reagerer på at politikernes tunnelkrav vil gi en betydelig trafikkvekst.