• FOTO: Vegard Nekstad

Storutrykning til Hotell Ernst

Melding om takbrann på Hotell Ernst førte til storutrykning i formiddag.