• FOTO: Vegard Nekstad

Kollisjon i Baneheia-tunnelen

Politiet har fått melding om en trafikkuhell i vestgående retning.