• Bekymret: Enhetsleder Tone Kylland etterlyser regelverk for å sikre barna best mulig. FOTO: Marit Elisabeth Strand

Vanskelig å hjelpe norske barn i Spania

Når nordmenn som er i barnevernets søkelys rømmer til Spania må Sjømannskirken gripe inn. De må da samarbeide med både spansk barnevern og politi.