Krever konsesjon for kraftverk

Inngrepene ved bygging av Dovland kraftverk er såpass store at det er vurdert konsesjonspliktig. Dette er nå slått fast av NVE for andre gang.