Mener terrorberedskapen er blitt langt bedre

Justisminister Per-Willy Amundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke i tvil om at Norge er bedre rustet til å takle et terrorangrep.