16 barnehager tas ut i streik i Kristiansand

foto