Veivesenet stiller spørsmål ved om det er rett å prioritere ringveien