Påstand om åtte måneders fengsel for øksedesperado