Lokalt hjertesenter møter motstand fra Rikshospitalet