MANDAL: I august i fjor skrev helsesjef Nils Tore Olsen at blant annet følgende må gjøres for at skolen kan bli godkjent:Skolens støvsamlere, blant annet teppegulv, må fjernes.Ventilasjonsanlegget og luftemuligheter må tilpasses bygningsmassen.Lysforholdene må forbedres.Dette skrev arbeidstilsynet etter en befaring i desember i fjor: «Etter vår vurdering tilfredsstiller ikke de befarte arbeidsrom for lærerne arbeidstilsynets retningslinjer.»Tilsynet forlangte at lærerne måtte få egne plasser og arbeidsrom. I tillegg må det lages plass for fellesfunksjoner som bibliotek, dataarbeidsplasser, kopieringsrom og møterom.Gjøres ikke dette innen rimelig tid, vil Arbeidstilsynet vurdere tvangsmidler.Brannvesenet har hatt flere runder ved skolen. — Her finnes ikke skiller mellom etasjene og løsveggene er ikke brannsikret, for å nevne noe. Dette er klare brudd på forskriftene, sier varabrannsjef Torbjørn Høyland.(May 21 1999 8:45)