LILLESAND: Geir Ulf Gauslaa (SV) vant dermed ikke fram med sitt forslag om at kommunen fraviker boplikten i de to gamle uthavnene, i likhet med de øvrige øyene uten fastlandsforbindelse.Gauslaa har gjort seg til talsmann for flere av øyas fastboende, som forlanger boplikten fjernet. Forslaget er fremmet som egen sak i forbindelse med rulleringen av kommuneplanenTvert imot ble han møtt med heftigere motstand i rådhussalen enn på lenge. I perioder utviklet debatten seg til å bli det rene verbale slagsmålet mellom Gauslaa og Kai Aas-Hansen (Ap).— Tiden er inne å gjøre et kraftig skille når det gjelder det gjelder kravet om boplikt for dem som bor på fastlandet og de som bor på øyene. Vi kan ikke lenger kreve boplikt på øyene. Øyfolket forlanger en lemping og klager blant annet over at det er tungvint å bo på øya fordi det kommunale tjenestetilbudet er for dårlig. Det gjelder både tilbudet til parkering og skoleskyssen. Jeg tror ikke klagene blir mindre i fremtiden, sa Geir Ulf Gauslaa blant annet i sitt innlegg og fortsatte:- Dessuten opplever øyfolket på Åkerøy og i Gamle Hellesund det høyst urettferdig at de ikke kan selge eiendommene sine til hvem de vil, mens naboene på de andre øyene oppnår milliongevinster ved salg. Folk må føle at de blir likebehandlet i vår kommune. Tiden er mer enn moden til å lempe på boplikten, mente Gauslaa.Han tok i går også til orde for at kommunen nå bør stanse arbeidet med å tilrettelegge for utbygging av ti nye helårsboliger på Åkerøya, men ble nedstemt.En fortørnet Kai Aas-Hansen grep raskt ordet.- Dette er helt utrolig. Jeg er virkelig forundret og forstår ikke at det nettopp er SV og Geir Ulf Gauslaa som går i bresjen for fjerne boplikten slik at det blir fritt fram for kaksene å boltre seg på øya på sommertid. Hvordan tror han egentlig den gamle uthavnen vil se ut om 10-15 år om vi fraviker boplikten. Et sommerparadis for rikfolk, tordnet Kai Aas-Hansen og fortsatte:- Det er dessuten naivt å tro at Lillesand slipper å yte kommunale tjenester i uthavnene i fremtiden. Det er fortsatt «borett» for dem som ønsker å bosette seg på øya. Kommunen må altså likevel yte kommunale tjenester og betale skoleskyss. Selv om en familie nå flytter på land er jeg ikke redd for at det blir trend. Det er de samme folkene som nå skriker opp, som får få år siden gikk på barrikadene for å få boplikt på øya. Når de har fått drømmestedet ser det at det går an å tjene mer penger enn de gjør gjennom å jobbe et helt liv. Vi må ikke begynne å vingle nå, sa Aas-Hasen.Og fikk høylytt støtte både fra Jens Karl Risvand, Kari Erdvik (H), Karin Kvivik (KrF) Anders Buestad (V) og ordfører Kristian Sundtoft (uavh.)Kommuneplanen skal om kort tid ut til høring. Kommunestyret fatter endelig vedtak 23. september.-