Helseministeren redegjør for Dent-o-sept-saken i dag