Politikerne gav blaffen i ekspertene i sykehjemssak