• Kino Sør er i dag eid av Kristiansand kommune. Onsdag kveld ble spørsmålet om salg endelig avgjort.

Kinoen blir solgt

Bystyret i Kristiansand vedtok onsdag å selge halvparten av aksjene i kinoen i Kristiansand.