• Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det er få argumenter for å opprettholde dagens grense mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Han mener debatten om et felles Agder vil komme opp igjen i forbindelse med kommunereformen der resultatet kan bli at kommuner i Aust-Agder vil over til Vest-Agder. Bildet er fra Sanners besøk i Kristiansand i februar i år. FOTO: Erling S. Hægeland

- Ett Agder vil tjene Sørlandet

Resultatet av den kommende kommunereformen kan bli at de to Agderfylkene blir slått samen. Det mener kommunalminister Jan Tore Sanner.