• Det er dette de seks kommunene kjemper om. Et storfengsel som kan strekke seg fra 150 til over 300 dekar, og generere over 350 nye årsverk til kommunen det gjelder. Her er Frolands illustrasjon over hvordan de ser for seg et storfengsel på Blakstadheia. FOTO: Geir Olav Kuvaas

Disse kjemper om storfengsel i Agder

Seks forslag ligger på bordet fra Vest— og Aust-Agder for å bygge et storfengsel på Sørlandet.