• Over 400 sau og lam skal ha blitt tatt av rovdyr i Vest-Agder i sommer. Nå søker 28 bønder erstatning. FOTO: Kristin Ellefsen

Krever erstatning for 425 sau og lam

Ulv, jerv og ørn skal ha drept 425 lam og sau i Vest-Agder i sommer. I alle fall i følge de 28 bøndene som har søkt om rovvilterstatning.