Illustrasjonsfoto: I 2005 spurte et tidligere medlem i Samfundet om å få tilbake medlemskapet. De tolv i Samfundsstyret ble ikke enige om hva de skulle svare. Problemet var at vedkommende som ønsket å bli medlem var gift med en fraskilt. Illustrasjonsfoto: I 2005 spurte et tidligere medlem i Samfundet om å få tilbake medlemskapet. De tolv i Samfundsstyret ble ikke enige om hva de skulle svare. Problemet var at vedkommende som ønsket å bli medlem var gift med en fraskilt. Foto: Reidar Kollstad

Angrende ektefelle nektes medlemskap i Menigheten Samfundet

Den som er gift med en fraskilt, bryter ekteskapet, og ekteskapsbrudd er synd. Dette er de tolv i Samfundsstyret enige om, men der stopper enigheten.

KRISTIANSAND: I april 2005 mottok Menighetsstyret i Kristiansand et brev fra en som « tidligere var blitt utmeldt av menigheten fordi vedkommende hadde giftet seg med en skilt person». Brevskriveren var i 2005 fortsatt gift med den tidligere skilte, men angret nå « på det som var gjort » den gang de giftet seg, og spurte — ifølge styreprotokollen - om å bli opptatt som medlem igjen.

Helt til topps

artikkelserie.jpg

Menighetsstyret sendte saken videre til kirkesamfunnets øverste organ, Samfundsstyret, som to år etter avslo den angrendes ønske om retur til menigheten. Vedtaket var imidlertid ikke enstemmig. Dette fremkommer i en protokoll Fædrelandsvennen har fått tilgang til. Også flere medlemmer sendte i etterkant brev til lederne og « gav uttrykk for at (…) de delte syn med mindretallet » i styret.Øvrige protokoller Fædrelandsvennen sitter med tyder ikke på at disse reaksjonene førte til noe. Ikke før etter to år — i 2009. Da ba Samfundsstyret medlemmene uttale seg om: « Kan en som er gift med en skilt person, bli opptatt som medlem i menigheten igjen og fortsatt leve sammen med den skilte

Menigheten Samfundets kirke i Kristiansand. Foto: Reidar Kollstad

I medlemsmøter i mai og juni 2009 var det noen som svarte nei, og viste til at « Guds ord står over alle verdslige lover« , at « den som lever med en fraskilt, bryter ekteskapet », og at « hvis en vil ordne sitt forhold til Gud, må det syndige livet avsluttes ». Andre oppfordret lederne til « også ta hensyn til de menneskelige sidene ved saken ».Etter styrermøtet 8. februar 2010 står det i protokollen at styret har « drøftet saken i flere styremøter uten at en er kommet til enighet ». Derfor vedtar de at de vil « arbeide videre med saken ».

Les tidligere saker om Samfundet:

Så snart som mulig

Ti måneder går. Ingen enighet. 6. desember 2010 knytter styret saken til en gjennomgang av alt Samfundet mener om ekteskapet, slik som samboerskap og homofilt samliv.

Og de vedtar at blant annet at « Samfundsstyret mener at vi ikke må la saken ligge, men ta den opp igjen i menighetene så snart som mulig

Så blir det stille. Men etter to år, oktober 2012, inviteres medlemmene til to temamøter om ekteskapet, og et av spørsmålene var knyttet til « mann og kvinne som (...) vies i et avvikende kirkesamfunn, og der den ene eller begge har vært gift og er skilt tidligere ».

Kan føles brutalt

I temamøtene minnet flere medlemmer om en av tekstene fra Esras bok i Bibelen. Der fortelles at en del menn fra Israel hadde skaffet seg kvinner fra landområder omkring. Gud likte ikke dette, og for å rette opp feilen, sa Sjekanja at de måtte « skille seg fra konene sine og barna fra fremmede folk ».

« De skulle skille seg (…) fordi de hadde handlet i mot Gud ,» understreket Ragnar Eigestad. Han er varaformann i Samfundsstyret og prest i Samfundets menighet i Egersund.

Menighetsen Samfundets kirke i Kristiansand, sett fra Tordenskjoldsgate. Foto: Torstein Øen

« Hvis den ene parten har vært gift tidligere, kan det føles brutalt at de skal skilles igjen, men det er jo sånn at Guds ord går foran alt ,» sa en annen. Fædrelandsvennen har valgt å ikke navngi ordinære medlemmer som deltok i meningsutvekslingene, kun dem som har ansvar i Samfundsstyret.Sigmund Aamodt, prest i Kristiansand og formann i Samfundsstyret, pekte på at synder kan tilgis, men at betingelsen er at « vi oppgir synden ». For å forklare hva han mener om å tilgi en person som lever i ekteskap der den ene tidligere er skilt, brukte han følgende bilde: « En prest kan ikke tilgi en som har stjålet, hvis han beholder det stjålne. «

Vis fakta ↓
Menigheten Samfundet

Ikke så enkelt

Det var også medlemmer som hevdet det ikke er enkelt å kreve at vedkommende må skille seg fra sin ektefelle — for eksempel etter 20 år - for å bli medlem i Samfundet. Det er « noe med det å ha levd sammen så lenge, en har barn osv », sa en.

En annen så dette problemet - at « det kan være en tredjepart som lider, barna. Men hvis det er den måten Gud vil prøve oss, er vi da villige, sånn som Abraham som ville sette kniven i Isak ?» Dette viser til en bibelfortelling der Abraham får beskjed fra Gud om å drepe sønnen sin, Isak, og der forbildet Abraham var villig til å ofre gutten sin fordi nettopp det var Guds vilje.

« Hvis vi handler imot Gud vilje, uansett hvilket forhold det er, så må en rette seg etter det Gud sier, hvis en vil ha saken ordnet ,» sa et av medlemmene.

Ingen representant for Samfundsstyret tok til orde i disse temamøtene for at en som er gift med en tidligere fraskilt, kan bli medlem.

Brå stopp

Sitatene over er hentet fra referater som er vedlagt protokollen etter Menighetsstyret i Kristiansands møte 17. desember 2012. Menighetsstyret vedtok at « referatene sendes Samfundsstyret », kirkesamfunnets øverste organ.

Fædrelandvennen har ikke funnet igjen saken i noen av Samfundsstyrets protokoller etter dette. Ikke i Menighetsstyrets protokoller heller.

Vi vet dermed ikke om vedkommende som for elleve år siden spurte om å bli medlem har fått noe annet svar enn avslaget fra 2007. På samme måte er det uklart for Fædrelandsvennen om Samfundet setter som en forutsetning for medlemskap at vedkommende skiller seg fra sin ektefelle for igjen å kunne bli medlem.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med den som ønsket seg tilbake til menigheten i 2005. Vedkommende ønsker ikke å bli identifisert i saken eller å bidra med kommentarer. Heller ikke styrets formann, Sigmund Aamodt, ønsker å kommentere saken.

Ta kontakt

Fædrelandsvennen ønsker kontakt med medlemmer i Samfundet som ønsker å fortelle om hvordan det er å være medlem der.

Serien om Menigheten Samfundet som Fædrelandsvennen har publisert de siste dagene, forteller ikke den totale sannheten om kirkesamfunnet. Serien ville trolig inneholdt flere dimensjoner dersom lederne var villige til å forklare hvorfor de gjør som de gjør. På samme måte ville det bidratt til et mer nyansert bilde dersom medlemmer ville fortelle om sine opplevelser og tanker knyttet til menigheten.

Da Fædrelandsvennen skrev om Samfundet for et år siden, ble 22 medlemmer - i tillegg til de 12 i Samfundsstyret - kontaktet med spørsmål om å la seg intervjue. Ingen av dem ønsket det. De som de siste dagene har ringt oss og sagt fine til om menigheten, har fått samme spørsmål. Heller ikke de har ønsket å stå fram.

Derfor oppfordrer vi medlemmer som ønsker å bli intervjuet om sitt forhold til Samfundet å ta kontakt med Bjørn Markussen, 911 44 551, eller bjorn.markussen@fvn.no.