• ÅLEGRESSENGA: Lillesand kommune krevde videobilder av ledningen for å se om ålegressenga har tatt skade. Nå mener kommunen det er tryggest å la ledningen ligge. Lillesand VVS må likevel betale gebyr på inntil 250.000 kroner. FOTO: Sørlandsdykk/Lillesand kommune

Bot for kloakkledning i ålegress

Lillesand VVS får inntil 250.000 kroner i bot for å ha lagt en kloakkledning i en ålegresseng hvor torsken vokser opp.