• STARTER BYGGING I ÅR: Det blir flere studentboliger på Gimlemoen, med oppstarten av byggetrinn tre i Gimletun studentby i år. Tirsdag fikk SiA tilsagn om 45 nye studentboliger. FOTO: Vegard Damsgaard

Antall nye studentboliger halvert

Agder får i år 45 nye boenheter, mot 100 nye enheter i fjor. — Tildelingen bærer preg av valgår – alle skal få litt, mener leder av Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Steinar Finseth.