• Hvis hyggelige kvinner bestiller, kan det godt tenkes at Ulf Axelsen (t.v.) og Per Nilsen bærer veden helt inn. FOTO: Lars Hollerud

Denne veden varmer mange

Uføre og arbeidsløse sager og hogger veden. Tidligere rusmisbrukere kjører til folk som bestiller ved. Kirkens bymisjon tjener penger på veden. Folk som fryser, fyrer med veden.