• Universitetet i Agder får svært få kroner fra Forskningsrådet, og får kritikk for ikke å gjøre nok for å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. FOTO: Kjartan Bjelland

UiA på jumboplass

Universitetet i Agder får så liten andel av Forskningsrådets penger at de er oppført med null prosent av bevilgningene til universitetene i 2013.