• Audun Myhre er fornøyd med styrets uttalelse om hans avgang som generalsekretær. FOTO: Kjartan Bjelland

Myhre fornøyd med konklusjonen

Sjømannskirkens nye styre uttaler nå at det forelå "reelle ledelsesutfordringer" da Audun Myhre måtte forlate skuta. Men de deler ikke det forrige styrets vurdering når det gjelder "valg av reaksjonsform og pådriv for å bringe generalsekretærens ansettelsesforhold til en rask avslutning".