• Arbeidet har pågått siden mai. Bussen får sitt eget felt her på motsatt side av riksveien, fra bryggeriet ned mot Gartnerløkka. De gående og syklende får fem meter til disposisjon på denne siden av veien. FOTO: Vegard Damsgaard

Grim-vei ble dobbelt så dyr

Det skulle koste 20 millioner kroner for kollektivfelt og ny gang-/sykkelvei forbi Christianssands Bryggeri. Men så ballet det på seg.