Elleve kvinner og menn, alle lulesamer, fra Tysfjord i Nordland forteller i VG lørdag om overgrep som skal ha vært dysset ned av hensyn til gjerningspersonen, bygda eller den læstadianske menigheten.

I alt har avisen fått kunnskap om 47 historier fra kvinner og menn som alle hevder de er blitt utsatt for overgrep i barne— og ungdomsårene i løpet av de tre siste tiårene.

Titalls personer er navngitt som overgripere, men av dem er bare et fåtall straffedømt.

– Jeg er sjokkert. Vi vil ikke ha det sånn, sier ordfører Tor Asgeir Johansen til NTB.

– Farlig praksis

Kommunen har vært forberedt på at saken skulle komme i avisen og har etablert en telefon hvor alle som føler behov, kan ringe for bistand.

– Vi venter ikke noe særlig pågang før over helga etter at folk har fått lest sakene i avisen og det har sunket inn, sier Johansen.

Han sier det er viktig å få fram at det ikke er snakk om hele kommunen, men enkelte grupper som er knyttet til den læstadianske menigheten.

Fra den siden er det kommet fram at meldinger om overgrep som først er blitt kjent for pastorer i menigheten, ikke nødvendigvis er blitt brakt videre til politi eller relevante institusjoner i kommunen.

– Dette er en farlig praksis og noe jeg liker særdeles dårlig, sier Johansen til NTB.

Saksøker kommunen

En kvinne møter i november Tysfjord kommune i retten. Hun mener det offentlige sviktet da ikke barnevernet overtok omsorgen for henne da faren ble dømt for seksuelle overgrep.

Ordføreren kan ikke kommentere denne prosessen som nå skal opp i rettsapparatet.

– Etter at pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt i bygda. Og overgrepene ble verre, sier kvinnen om overgrepene som skal ha pågått fra hun var 9 til hun var 19 år.

Kommunen opprettet fredag en egen hjelpetelefon og etablerte et kriseteam i forkant av den store reportasjen i VG Helg. Under et folkemøte for innbyggerne torsdag ble det advart om at publiseringen av saken vil kunne få store konsekvenser.

– Vi har jo hørt snakk på bygda, men så lenge det ikke er noe håndfast, er det vanskelig å gjøre noe, sier helse- og omsorgssjef Lill-Tove Hansen.

Ledelsen i kommunen sier det fremdeles er store kulturforskjeller mellom den samiske og den norske delen av samfunnet i Tysfjord.

– Vanskelige saker

I den læstadianske forsamlingen i Tysfjord vil ingen uttale seg, men det henvises til Odd Fagerjord som er nasjonal talsmann for hele Den læstadianske forsamlingen i Norge. Trossamfunnet har en veiledning for håndtering av seksuelle overgrep.

– Sånne saker er så vanskelige, men samtidig så viktige. Det er veldig viktig at både overgriper og offer får rett til hjelp. Overgriper er uheldig som ikke styrer seg. Det er noe som driver ham, sier Fagerjord til VG.

Ifølge tall avisen har hentet inn, er det fra 1997 til 2014 anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt.

– Når det gjelder Tysfjord spesielt, kan jeg gå så langt som å si at jeg fornemmer at skammen og hensynet til omgivelsene spøker i bakgrunnen. Vitner reserverer seg og ønsker ikke å belaste familien mer enn høyst nødvendig, sier tidligere lensmann i Tysfjord, Kenneth Nilsen.