• Venstres Petter N. Toldnæs (t.h.) mener det er på tide å øke eiendomsskatten for å begrense kuttene i skole og helse. Han og partikollega Jan Helge Kjøstvedt støtter dermed Arbeiderpartiets budsjettforslag. Aps Leif Vagle (t.v.), Cecilie Knibe Hanssen (skjult), Helge Røed, Preben Værholm og Eivind Rossen. FOTO: Erlend Olsbu

Venstre går inn for økt eiendomsskatt

Petter N. Toldnæs (V) frykter konsekvensene av de foreslåtte kuttene i skole og helse. Partiet støtter derfor Aps forslag om å øke eiendomsskatten på privatboliger.