• Den gamle jernbanebroa i Gravane skal rives. Til høyre plassen der det er utlyst arkitektkonkurranse. FOTO: Reidar Kollstad

River bro i Gravane

Den gamle jernbanebroa over Gravane står for fall, mens det er utlyst arkitektkonkurranse for den åpne plassen ved ankomst Odderøya.