• Det rosa området har enten kvikkleire eller sensitiv leire i grunnen.

Rasfarlig kvikkleire på tomta

Store deler av sykehustomta på Eg består av kvikkleire. Nå må tomta sjekkes og det må vurderes om det er farlig å utvide til et stort regionsykehus på området.