• NVE varslet bot til både Agder Energi og Otteraaen Brugseierforening etter at vannmengden i Otra og Mandalselva ble så raskt redusert forrige uke. Tusenvis av lakseyngel og smolt døde i de to elvene. Bildet er tatt torsdag. Da var det flere som fisket i Otra. FOTO: odd-inge rønning uleberg

Store bøter etter laksedød

NVE ilegger Agder Energi og Otteraaen Brugseierforening et større overtredelsesgebyr etter laksedøden i Mandalselva og Otra forrige uke.