• Arendal spesialistsenter har ikke brutt lovens krav til faglig forsvarlighet, men behandler så mange pasienter at fylkesmannen i Aust-Agder frykter kort tidsbruk kan føre til svikt i behandlingen. FOTO: Baard Larsen

Bruker ned i 15 sekunder per pasient

Barnelege Håvard Skjærvik bruker ned i 15 sekunder per allergipasient. Fylkeslegen i Aust-Agder mener det gir økt risiko for feilbehandling.